3 ขั้นตอนง่ายๆ กับ ETHAIVISA

Ethaivisa ให้บริการ รับทำวีซ่าท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ , วีซ่าธุรกิจประเทศสวิตเซอร์แลนด์, วีซ่าเยี่ยมเยียนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ , วีซ่าเดินทางสวิตเซอร์แลนด์ เราพร้อมให้คำแนะนำและบริการด้วยความจริงใจ ไม่ต้องเสียเวลาไปทำด้วยตัวเอง ไม่ต้องยุ่งยากหาข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารเอง เราพร้อมดูแลให้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มขอทำวีซ่าจนได้รับวีซ่า ด้วยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มั่นใจได้!! ท่านจะได้รับวีซ่าและบริการที่ดีจากเรา

ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ETHAIVISA

Basic

฿1,990 บาท

 • ฟรี กรอกฟอร์ม
  ฟรี จัดเอกสาร เเละตรวจสอบเอกสาร
  ฟรี จองคิวยื่นและนัดวันสัมภาษณ์
  ฟรี บทสัมภาษณ์แนะนำคำถาม คำตอบ
  ฟรี ติดตามผลหลังการยื่นวีซ่า

Standard

฿4,490 บาท

 • ฟรี ให้คำปรึกษาตลอดการทำวีซ่า
  ฟรี กรอกฟอร์ม
  ฟรี จัดเอกสาร เเละตรวจสอบเอกสาร
  ฟรี จองคิวยื่นและนัดวันสัมภาษณ์
  ฟรี บทสัมภาษณ์แนะนำคำถาม คำตอบ
  ฟรี ติดตามผลหลังการยื่นวีซ่า
  ฟรี ถ่ายรูปขอวีซ่า
  ฟรี จองตั๋วเครื่องบินผ่านระบบเพื่อใช้สัมภาษณ์
  ฟรี ทำการจองโรงแรมผ่านระบบเพื่อใช้สัมภาษณ์
  ฟรี ตรวจสอบเอกสารให้ทั้งหมด
  ฟรี จัดส่งวีซ่าทางไปรษณีย์
  ฟรี บริการแปลเอกสารเบื้องต้น 4 ฉบับ

Hot Premium

฿6,900 บาท

 • ฟรี ให้คำปรึกษาตลอดการทำวีซ่า
  ฟรี กรอกฟอร์ม
  ฟรี จัดเอกสาร เเละตรวจสอบเอกสาร
  ฟรี จองคิวยื่นและนัดวันสัมภาษณ์
  ฟรี บทสัมภาษณ์แนะนำคำถาม คำตอบ
  ฟรี ติดตามผลหลังการยื่นวีซ่า
  ฟรี ถ่ายรูปขอวีซ่า
  ฟรี จองตั๋วเครื่องบินผ่านระบบเพื่อใช้สัมภาษณ์
  ฟรี ทำการจองโรงแรมผ่านระบบเพื่อใช้สัมภาษณ์
  ฟรี ตรวจสอบเอกสารให้ทั้งหมด
  ฟรี จัดส่งวีซ่าทางไปรษณีย์
  ฟรี จดหมายแนะนำตัว
  ฟรี บริการแปลเอกสารไม่จำกัด
  ฟรี วิเคราะห์เคสงานแบบ Exclusive
  ฟรี คอร์สติวบทสัมภาษณ์วีซ่าโดยเฉพาะ
  ฟรี มีเจ้าหน้าที่ดูแลและบริการตลอดในวันยื่นเอก
          สารและสัมภาษณ์


❌ ราคานี้ไม่รวม : ค่าธรรมเนียมยื่นขอวีซ่า และ ค่าประกันการเดินทาง ❌
วีซ่าท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์

ทิวทัศน์ที่สวยงาม และประวัติศาสตร์อันยาวนาน

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ด้วยการผสมผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทิวทัศน์ที่สวยงาม และประวัติศาสตร์อันยาวนาน ความงดงามตามธรรมชาติ ตั้งแต่เทือกเขาแอลป์ที่สูงชันจนถึงทะเลสาบที่สงบ ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland EMBASSY)

ที่ตั้ง สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ 35 ถ. วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ ในกูเกิลแมป
Tel. 02 674 6900
Fax. 02 674 6901
E-mail. bangkok@eda.admin.ch
เวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09:00 ถึง 11:30 น.
เวลารับวีซ่า -
ประเภทของ วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (visa switzerland)

ประเทศสวิตเวอร์แลนด์เป็นประเทศที่สามารถขอวีซ่าเชงเก้นได้ ถ้าต้องการเดินทางไปเที่ยวแบบระยะสั้น ที่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าเชงเก้นเดินทางไปสวิส และกลุ่มประเทศเขตเชงเก้นได้สูงสุด 90 วัน ภายในเวลา 180 วัน เริ่มนับจากวันเดินทางเข้าสู่ประเทศเขตเชงเก้น นอกจากนี้วีซ่าสามารถแบ่งประเภทได้อีก ตามจุดประสงค์ของการเดินทาง ได้แก่ วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว, วีซ่าเยี่ยมเยียนเพื่อน, วีซ่าเยี่ยมคู่สมรสที่จดทะเบียนแล้ว, วีซ่าติดต่อธุรกิจ และ วีซ่าสำหรับสมาชิกครอบครัวอยู่ในกลุ่มประเทศ EU และ EEA ตอนนี้สถานทูตสวิส มอบหมายให้บริษัท VFS Global เป็นบริษัทที่มีหน้าที่ดูแลการรับเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า โดยที่สามารถแจ้งนัดวันยื่นเอกสาร การกรอกเอกสารออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท VFS Global

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (visa switzerland)

1. แบบฟอร์มขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ฉบับจริง
ซึ่งเอกสารฉบับนี้ สามารถกรอก และปริ้นต์ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ (VFS) อย่างไรก็ตาม หากกรอกข้อมูลทางออนไลน์ ข้อมูลที่คุณกรอกจะถูกบันทึกในระบบ 14 วัน ซึ่งภายใน 14 วันนี้ คุณสามารถแก้ไขได้ หลังจากนั้นให้คุณทำการปริ้นต์แบบฟอร์ม วีซ่าท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์นี้ออกมาเซ็นต์ชื่อให้เรียบร้อย (หากผู้เดินทางเป็นผู้เยาว์ ต้องให้ผู้ปกครองเซ็นต์ชื่อแทน)
2. หนังสือเดินทาง หรือ Passport
และ สำเนาหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางควรมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทางกลับจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์) และ ควรมีหน้าเหลืออย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป และซึ่งหากคุณมีหนังสือเดินทางเล่นเก่า ให้นำมาด้วย โดยในส่วนของเสานำหนังสือเดินทาง ให้เตรียมมาจำนวน 2 ชุด และเป็นหน้าที่แสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้เดินทางชัดเจน
3. หนังสือเดินทางเล่มเก่า
พร้อมสำเนา (ถ้ามี)
4. รูปถ่ายวีซ่าสวิส 2 รูป
รูปถ่ายวีซ่าสวิส ที่ใช้สำหรับวีซ่าท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์นั้น ต้องเป็นรูปสี พื้นหลังสีขาว มีขนาด 3.5 ซม. x 4 ซม และ มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นอกจากนี้ จะต้องไม่ใส่คอนแทคเลนส์ เปิดหน้าผาก และ สามารถเห็นหู และ คิ้วได้ชัดเจน
5. หลักฐานการทำงาน
 • 5.1 จดหมายรับรองการทำงาน : (ภาษาอังกฤษ) หรือ
 • 5.2 หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ : หรือหนังสือจดทะเบียน พาณิชย์ หรือ
 • 5.3 จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา : (ภาษาอังกฤษ)
6. หลักฐานทางการเงิน
หลักฐานทางการเงินสำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ได้แก่ เอกสารแจ้งยอดเงินฝากในธนาคาร หรือ Bank Statement ที่แสดงการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน และ ควรขอก่อนวันยื่นเอกสาร 1-2 วัน ซึ่งจำนวนเงินในบัญชีควรมีเป็นจำนวนเงินที่เพียงพอให้สามารถใช้จ่ายได้ 4,000 บาท ต่อ วัน หรือ 100 CHF ต่อ วัน และหากคุณมีผู้สนับสนุน หรือ สปอนเซอร์ทางการเงิน สามารถนำหลักฐานทางการเงินของสปอนเซอร์ พร้อมกับ Sponsorship Letter มาด้วย
7. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน และที่พัก
ให้นำหลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน หลักฐานการจองโรงแรม (ตลอดระยะเวลาที่พำนักในประเทศสวิตเซอร์แลนด์) และ รายละเอียดของระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ ที่ใช้ระหว่างเดินทางในประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาด้วย
8. ประกันสุขภาพเดินทาง และอุบัติเหตุ
เป็นอีกหนึ่งเอกสารที่สำคัญในการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งประกันสุขภาพอันนี้จะต้องครอบคลุมขั้นต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท และจะต้องมีผลบังคับใช้สำหรับการท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มสมาชิกเชงเก้น (ในกรณีนี้ คือ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์)
9. แผนการท่องเที่ยว
ตลอดระยะเวลาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แผนการท่องเที่ยวของคุณ ควรแสดงแผนการเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว ชื่อของโรงแรมที่พำนัก ระยะเวลาในการพำนักในแต่ละเมือง และ ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง และควรเป็นภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางสามารถทำแผนการเดินทางมาในรูปแบบไฟล์ Excel เพื่อแสดงแพลนท่องเที่ยวในแต่ละวันให้ชัดเจนก็ได้เช่นกัน
10. หลักฐานทางการเงิน
หลักฐานทางการเงินสำหรับการขอวีซ่าท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ได้แก่ เอกสารแจ้งยอดเงินฝากในธนาคาร หรือ Bank Statement ที่แสดงการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน และ ควรขอก่อนวันยื่นเอกสาร 1-2 วัน ซึ่งจำนวนเงินในบัญชีควรมีเป็นจำนวนเงินที่เพียงพอให้สามารถใช้จ่ายได้ 4,000 บาท ต่อ วัน หรือ 100 CHF ต่อ วัน และหากคุณมีผู้สนับสนุน หรือ สปอนเซอร์ทางการเงิน คูณต้องนำหลักฐานทางการเงินของสปอนเซอร์ พร้อมกับ Sponsorship Letter มาด้วย
11. เอกสารส่วนตัวอื่นๆ
นอกจากเอกสารจำเป็นด้านบน และ แบบฟอร์มขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ด้านบนแล้ว ยังมีเอกสารส่วนตัวอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน ใบสูติบัตร ใบทะเบียนสมรส และ ใบเปลี่ยนชื่อ/ นามสกุล (ถ้ามี)
  สำหรับวีซ่าธุรกิจ จะต้องมี หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยจะต้องระบุ

 • 1. บริษัททำเกี่ยวกับอะไร : เชิญไปทำอะไร
 • 2. ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด : และหมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้ถูกเชิญ
 • 3. ระยะเวลา : (วันที่เข้าและออกจากสวิตเซอร์แลนด์/กลุ่มประเทศเชงเก้น)
 • 4. ผู้รับผิดชอบ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหาร และที่พัก ของผู้ถูกเชิญ ซึ่งผู้เชิญจะต้องรับผิดชอบ ต่อการเดินทางจนออกจาก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือกลุ่มประเทศเชงเก้น ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในวีซ่า ของผู้ถูกเชิญ
  ไปพำนักกับญาติที่สวิตเซอร์แลนด์ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 • 1. จดหมายเชิญที่ลงลายมือชื่อของผู้เชิญ : โดยจะต้องระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ลงในจดหมายเชิญ
  • ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด : ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล สัญชาติ ทั้งของผู้เชิญและผู้ถูกเชิญ
  • ระยะเวลาในการเชิญ : ควรใส่วันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุดการเชิญ
  • วันที่ : ที่เขียนจดหมายเชิญ
  • ความสัมพันธ์ : ระหว่างผู้เชิญและผู้ถูกเชิญ
  • ถ้าหากผู้เชิญเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ : รวมถึงการให้พำนักที่บ้านผู้เชิญ ให้ระบุลงในจดหมายเชิญด้วย
  • รายละเอียดอื่นๆ : ที่ต้องการแจ้งให้ทราบ (ถ้ามี)
 • 2. หลักฐานการทำงานและรายได้ของญาติ : หรือเพื่อนหรือแฟนที่สวิตเซอร์แลนด์
 • 3. สำเนาหนังสือเดินทางของญาติ : หรือเพื่อนหรือแฟนที่สวิตเซอร์แลนด์

ขั้นตอนในการยื่นขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

พอเตรียมเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วในนัดหมายการยื่นเอกสารออนไลน์ เมื่อได้วันนัดหมายแล้วจึงค่อยเดินทางไปยื่นเอกสารด้วยตัวเอง เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันนัดคือ อีเมลยืนยันการนัดหมาย ขาดไม่ได้เลย หนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุ แบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่าสวิตเวอร์แลนด์ เอกสารทั้งหมดที่เตรียมมา เอกสารทั้งหมดไม่ต้องเย็บติดกัน เอาคลิปหนีบกระดาษหนีบไว้ก็เพียงพอแล้ว หลังตรวจเอกสารก้ถ่ายรูป สแกนนิ้วมือ และรอชำระค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียนในการยื่นขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

ค่าธรรมเนียมวีซ่าจะถูกกำหนดเป็นสกุลเงินยูโร แต่ชำระเป็นเงินบาทเท่านั้น ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความผันผวนของสกุลเงินในตลาดโลก

 • วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน : 80 ยูโร/ 3,000 บาท
 • วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 -11 ปี : 40 ยูโร/ 1,500 บาท
 • วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 0 – 5 ปี : ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ค่าบริการของวีเอฟเอส : 21.26 ยูโร/ 790 บาท

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการแต่ละคนก็จะแตกต่างกันโดยจะต้องชำระเป็นเงินสดที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ซึ่งสามารถชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต ซึ่งค่าธรรมเนียมวีซ่าเรียกเก็บโดยสถานทูต สวิตเซอร์แลนด์ และค่าบริการยื่นขอวีซ่าเรียกเก็บโดย VFS Global โดยค่าบริการดังกล่าว เป็นการตกลงระหว่างสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจ่าประเทศไทย กับ VFS Global สำหรับเป็นค่าด่าเนินการและให้บริการต่างๆ (เช่น การสมัครวีซ่า การด่าเนินงานด้านเอกสาร การเก็บข้อมูล การทำการนัดหมาย)

ระยะเวลาดำเนินการวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

ระยะเวลาดำเนินการสำหรับวีซ่าเชงเก้นโดยปกติจะได้รับการตรวจสอบภายใน 15 วันทำการ ในบางกรณีอาจใช้เวลาน้อยกว่านั้น โดยสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วันก่อนกำหนดเดินทาง ทาง VFS แนะนำให้ผู้สมัครวีซ่ายื่นเอกสารคำร้องขอวีซ่าไม่ต่ำกว่า 15 วันก่อนการเดินทางเนื่องจากไม่สามารถรับประกันได้ว่าใบสมัครจะได้รับการพิจารณาทันเวลาในการเดินทาง

วีซ่าสวิตฯ - เปิดประตูสู่การผจญภัยบนเทือกเขาแอลป์

สําหรับมือใหม่ที่ไม่เคยขอวีซ่าต่างประเทศมาก่อน อาจจะรู้สึกกังวลใจกับขั้นตอนต่างๆ ที่ดูเหมือนจะซับซ้อนยุ่งยาก แต่อย่าปล่อยให้มันมาขวางการเดินทางสู่ดินแดนในฝันของคุณ Ethaivisa พร้อมคอยช่วยเหลือและดูแลกระบวนการขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ให้คุณอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่เริ่มต้นจนได้รับใบอนุมัติ เพื่อให้คุณแล่นหน้าสู่การผจญภัยบนเทือกเขาแอลป์ได้อย่างเต็มอิ่ม ไว้ใจเราได้ว่าจะพาคุณข้ามภูเขาและข้ามพ้นอุปสรรคในการไปถึงสวิตเซอร์แลนด์ให้ได้อย่างแน่นอน!

วีซ่าเดินทางง่ายๆ กับ EThaiVisa

ฝันอยากเดินทางไปต่างประเทศ? ให้ EThaiVisa จัดการความยุ่งยากของการยื่นวีซ่าให้คุณ บริการเร็วและน่าเชื่อถือ! สมัครตอนนี้ - จุดประกายการเดินทางของคุณ!

สนใจติดต่อ www.ethaivisa.com 'Your Trusted Visa Partner'

Whatsapp : WhatsApp
Line : @EThaivisa (มี @ นำหน้า)
facebook : EThaiVisa
tiktok : ethaivisa
IG : ethaivisa
email : service@ethaivisa.com
โทร : 062-714-2222
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ 8.30-17.30 น.

**#EthaiVisa #ThailandNonBVisa #WorkInThailand #ThaiVisaExperts**

ในกรณีขอวีซ่าเยี่ยมเยียน เอกสารเพิ่มเติม

เอกสารที่จำเป็นสำหรับผู้เชิญสำหรับวีซ่าเยี่ยมเยือนอาจแตกต่างกันไปตามประเทศที่ออกวีซ่า แต่โดยทั่วไปอาจรวมถึง

 • 1. หนังสือเชิญ (Invitation Letter) ดหมายที่เขียนโดยผู้เชิญ โดยปกติจะต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการเยี่ยมเยือน รวมถึงวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมเยือน, ความสัมพันธ์กับผู้ที่เชิญ, ระยะเวลาของการเยือน, และรายละเอียดการเข้าพัก (เช่น ที่อยู่ที่พัก)
 • 2. หลักฐานการเงิน : อาจเป็นรายได้, ใบแสดงรายได้ (payslips), หรือหนังสือยืนยันจากธนาคาร เพื่อแสดงว่าผู้เชิญมีความสามารถทางการเงินที่เพียงพอที่จะสนับสนุนการเยี่ยมเยือน.
 • 3. สำเนาเอกสารส่วนตัวของผู้เชิญ : เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง, บัตรประชาชน, หรือเอกสารที่แสดงสถานะการอยู่อาศัยในประเทศที่ออกวีซ่า (เช่น วีซ่า, ใบอนุญาตการทำงาน, การ์ดการอยู่อาศัยถาวร).
 • 4. หลักฐานการทำงานหรือการศึกษา : ในบางกรณี, ผู้เชิญอาจต้องแสดงหลักฐานการทำงานหรือการศึกษาในประเทศที่พำนัก.
 • 5. หลักฐานที่อยู่อาศัย : เช่น สัญญาเช่าบ้าน, หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน, หรือใบแจ้งค่าสาธารณูปโภค.
 • 6. ประกันการเดินทาง : ในบางกรณี, อาจต้องการหลักฐานประกันการเดินทางที่ครอบคลุมระยะเวลาการเยี่ยมเยือน
 • 7. หนังสือรับรองจากที่ทำงาน : หากผู้เชิญเป็นพนักงานหรือมีธุรกิจเป็นของตนเอง.
 • 8. รูปถ่ายขนาดพาสปอร์ต : บางครั้งอาจจำเป็นต้องใช้สำหรับเอกสารเชิญ.
 • แบบสอบถาม : (เฉพาะบางที่)

** โปรดทราบว่าเอกสารที่จำเป็นอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละกรณีและขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสถานทูต
หรือกงสุลที่ทำการขอวีซ่า แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือปรึกษา ETHAIVISA เพื่อขอคำแนะนำที่ถูกต้องและแน่นอน.**

วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา
วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ
วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย
วีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส
วีซ่าท่องเที่ยวเยอรมัน
วีซ่าท่องเที่ยวเกาหลี
วีซ่าท่องเที่ยวอิตาลี
วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรีย
วีซ่าท่องเที่ยวสเปน
วีซ่าท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์
วีซ่าท่องเที่ยวกรีซ
วีซ่าท่องเที่ยวนอร์เวย์
วีซ่าท่องเที่ยวฟินแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยวสวีเดน
วีซ่าท่องเที่ยวโปแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยวลักเซมเบิร์ก
วีซ่าท่องเที่ยวเบลเยียม
วีซ่าท่องเที่ยวโครเอเชีย
วีซ่าท่องเที่ยวเช็ก
วีซ่าท่องเที่ยวเดนมาร์ก
วีซ่าท่องเที่ยวเอสโตเนีย
วีซ่าท่องเที่ยวฮังการี
วีซ่าท่องเที่ยวไอซ์แลนด์
วีซ่าท่องเที่ยวลัตเวีย
วีซ่าท่องเที่ยวลิกเตนสไตน์
วีซ่าท่องเที่ยวลิทัวเนีย
วีซ่าท่องเที่ยวมอลตา
วีซ่าท่องเที่ยวโปรตุเกส
วีซ่าท่องเที่ยวสโลวาเกีย
วีซ่าท่องเที่ยวสโลวีเนีย
วีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา
วีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย
วีซ่าท่องเที่ยวจีน

6 ข้อดีเมื่อใช้บริการกับ ETHAIVISA

ปรึกษาฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

เรามีบริการปรึกษาปัญหาวีซ่าฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อรับคำปรึกษาจากช่องทางต่างๆ จาก ETHAIVISA

มีทีมงานมืออาชีพคอยให้บริการ ตั้งแต่ต้น-จนได้รับวีซ่า

มีทีมงานคอยดูแลให้บริการตั้งแต่ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง - จัดเตรียมเอกสาร - พาไปยื่นวีซ่า – จนได้รับวีซ่าเรียบร้อย ด้วยทีมงานมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ง่าย รวดเร็ว สะดวกสบาย

เพราะเรารู้ขั้นตอนการทำวีซ่า ทำให้ลูกค้าของเราได้รับวีซ่าโดยง่าย สะดวกสบายและรวดเร็วจากบริการของเรา

ดูแลหลังการขาย

เราดูแลลูกค้าแม้จบการะบวนการวีซ่า แก้ไขปัญหาเบื้องต้น แจ้งเตือนก่อนหมดอายุ ช่วยเหลือเรื่องวีซ่าฉุกเฉิน

บริการเสริมมากมายรองรับ ครบวงจรในที่เดียว

เรามีบริการเสริมต่างๆมากมายรองรับ เพื่อให้การยื่นขอวีซ่าหรือเวิร์คเพอร์มิทของคุณราบรื่น ไม่มีสะดุด

พร้อมให้บริการลูกค้าบริษัท ราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กร

เราพร้อมให้บริการและดูแลลูกค้าบริษัท,องค์กร ด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมบริการที่หลากหลาย เพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดีที่สุดจากเรา