3 ขั้นตอนง่ายๆ กับ ETHAIVISA

Ethaivisa ให้บริการ รับทำวีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย , วีซ่าธุรกิจประเทศอินเดีย, วีซ่าเยี่ยมเยียนประเทศอินเดีย , วีซ่าเดินทางอินเดีย เราพร้อมให้คำแนะนำและบริการด้วยความจริงใจ ไม่ต้องเสียเวลาไปทำด้วยตัวเอง ไม่ต้องยุ่งยากหาข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารเอง เราพร้อมดูแลให้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มขอทำวีซ่าจนได้รับวีซ่า ด้วยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มั่นใจได้!! ท่านจะได้รับวีซ่าและบริการที่ดีจากเรา

ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ETHAIVISA

Basic

฿- บาท

 • ฟรี กรอกฟอร์ม
  ฟรี จัดเอกสาร เเละตรวจสอบเอกสาร
  ฟรี จองคิวยื่นและนัดวันสัมภาษณ์
  ฟรี บทสัมภาษณ์แนะนำคำถาม คำตอบ
  ฟรี ติดตามผลหลังการยื่นวีซ่า

Standard

฿- บาท

 • ฟรี ให้คำปรึกษาตลอดการทำวีซ่า
  ฟรี กรอกฟอร์ม
  ฟรี จัดเอกสาร เเละตรวจสอบเอกสาร
  ฟรี จองคิวยื่นและนัดวันสัมภาษณ์
  ฟรี บทสัมภาษณ์แนะนำคำถาม คำตอบ
  ฟรี ติดตามผลหลังการยื่นวีซ่า
  ฟรี ถ่ายรูปขอวีซ่า
  ฟรี จองตั๋วเครื่องบินผ่านระบบเพื่อใช้สัมภาษณ์
  ฟรี ทำการจองโรงแรมผ่านระบบเพื่อใช้สัมภาษณ์
  ฟรี ตรวจสอบเอกสารให้ทั้งหมด
  ฟรี จัดส่งวีซ่าทางไปรษณีย์
  ฟรี บริการแปลเอกสารเบื้องต้น 4 ฉบับ

Hot Premium

฿3,990 บาท

 • ฟรี ให้คำปรึกษาตลอดการทำวีซ่า
  ฟรี กรอกฟอร์ม
  ฟรี จัดเอกสาร เเละตรวจสอบเอกสาร
  ฟรี จองคิวยื่นและนัดวันสัมภาษณ์
  ฟรี บทสัมภาษณ์แนะนำคำถาม คำตอบ
  ฟรี ติดตามผลหลังการยื่นวีซ่า
  ฟรี ถ่ายรูปขอวีซ่า
  ฟรี จองตั๋วเครื่องบินผ่านระบบเพื่อใช้สัมภาษณ์
  ฟรี ทำการจองโรงแรมผ่านระบบเพื่อใช้สัมภาษณ์
  ฟรี ตรวจสอบเอกสารให้ทั้งหมด
  ฟรี จัดส่งวีซ่าทางไปรษณีย์
  ฟรี จดหมายแนะนำตัว
  ฟรี บริการแปลเอกสารไม่จำกัด
  ฟรี วิเคราะห์เคสงานแบบ Exclusive
  ฟรี คอร์สติวบทสัมภาษณ์วีซ่าโดยเฉพาะ
  ฟรี มีเจ้าหน้าที่ดูแลและบริการตลอดในวันยื่นเอก
          สารและสัมภาษณ์


❌ ราคานี้ไม่รวม : ค่าธรรมเนียมยื่นขอวีซ่า และ ค่าประกันการเดินทาง ❌
วีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย

India - อินเดีย

อินเดีย ด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันร่ํารวยและภูมิประเทศที่หลากหลาย มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าทึ่งมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เยือน สําหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนําให้นักท่องเที่ยว ดังต่อไปนี้เป็นสถานที่ที่พลาดไม่ได้

สถานทูตอินเดีย (India EMBASSY)

ที่ตั้ง สถานทูตอินเดีย 46 ประสานมิตร ถนนสุขุมวิท ซอย 23 กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย สถานทูตอินเดีย ในกูเกิลแมป
Tel. 02 258 0300-6
Fax. 02 258 4627
E-mail. cons.bangkok@mea.gov.in
เวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี: ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 12:30 น. และตั้งแต่เวลา 13:30 น. ถึง 17:00 น.

วันศุกร์: ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 12:30 น. และตั้งแต่เวลา 13:30 น. ถึง 16:00 น.
เวลารับวีซ่า 15.00 น. ถึง 16.30น.
การขอวีซ่าอินเดีย Visa India มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนอย่างไร?

คนไทยเที่ยวอินเดีย อย่าลืมขอวีซ่าก่อนเดินทาง หากคุณไม่อยากเดินทางไปสถานทูตหรือศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ใช้บริการยื่นผ่านออนไลน์กับ Wonderful Package สิคะ เปลี่ยนวิถีชีวิตง่ายๆ เพียงแค่เตรียมเอกสารเล็กน้อย และส่งให้กับเรา คุณก็จะได้รับวีซ่ากลับอย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย ก่อนอื่นเลย Wonderful Package ขออธิบายเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยวอินเดียให้ทุกท่านได้ทราบเบื้องต้นค่ะ

  การยื่นขอวีซ่า (Visa) เข้าประเทศอินเดีย มี 2 วิธี

 • 1. ยื่นขอวีซ่า Online : หรือ E-Visa
 • 2. ยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง : ที่ศูนย์รับยื่น VFS

ส่วนใหญ่คนไทยจะนิยมวิธีการยื่นวีซ่าแบบออนไลน์หรือ E-Visa เนื่องจากเป็นวิธีการยื่นที่ค่อนข้างสะดวกสบายสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปเยือนประเทศอินเดีย

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยื่นขอวีซ่า
 • 1. มีวัตถุประสงค์ยื่นขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว : เยี่ยมญาติพี่น้อง รักษาพยาบาล ธุรกิจ อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • 2. มีหนังสือเดินทาง : ที่อายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • 3. ยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง : อย่างช้าสุด 4 วัน หรือยื่นล่วงหน้าได้ไม่เกิน 120 วัน
 • 4. ผู้ขอวีซ่า จะได้รับอายุวีซ่าไม่เกิน 60 วัน : โดยสามารถเดินทางเข้า-ออกประเทศอินเดียได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
 • 5. ยื่นขอวีซ่า Online : ได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี
 • 6. เดินทางเข้า-ออกจากสนามบิน 25 แห่งและท่าเรือ 5 แห่ง : ตามที่กำหนดไว้เท่านั้น
อายุวีซ่าท่องเที่ยวและจำนวนครั้งในการเข้า - ออกประเทศ
อายุวีซ่าท่องเที่ยว จำนวนครั้งในการเข้า-ออกประเทศ
1 เดือน 2 ครั้ง
1 ปี ไม่จำกัดครั้ง
5 ปี ไม่จำกัดครั้ง

* หมายเหตุ : อายุวีซ่าท่องเที่ยว ขึ้นอยู่กับสถานฑูตอินเดียเป็นผู้พิจารณา *

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าอินเดีย มีอะไรบ้าง?

เอกสารทั่วไป
 • 1. หนังสือเดินทาง สภาพสมบูรณ์ : มีหน้าว่าง 3 หน้าเต็ม (มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • 2. รูปถ่าย 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว : หน้าตรง จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)
 • 3. หลักฐานส่วนตัว : พร้อมเซ็นรับรองถูกต้อง
  • สำเนา บัตรประชาชน
  • สำเนา ทะเบียนบ้าน
  • สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  • สำเนา ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  • สำเนา ใบหย่าหรือใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
  • สำเนา ใบสูติมัตร สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี
 • 4. ใบกรอกข้อมูลส่วนตัว : รายละเอียดที่ถูกต้องและชัดเจนโดยครบถ้วนตามความจริง (ภาษาอังกฤษ) ตัวอย่างใบกรอก อินเดีย
 • 5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน : ไป-กลับ
 • 6. ใบจองโรงแรม : ที่พักในอินเดีย
 • 7. โปรแกรมการเดินทาง : ในประเทศอินเดีย
เอกสารเพิ่มเติม กรณียื่นขอวีซ่าธุรกิจ
 • 1. หนังสือเชิญจากบริษัท : หรือหน่วยงานในประเทศอินเดีย หรือนามบัตรบริษัทคู่ค้าในอินเดีย
 • 2. จดหมายรับรองการทำงาน : ที่ระบุวัตถุประสงค์ ในการเดินทาง
 • 3. นามบัตรผู้เดินทาง : (ภาษาอังกฤษ)
* หมายเหตุ : เอกสารทุกอย่าง จะต้องอ้างอิงชื่อตามหนังสือเดินทางเท่านั้น *

ข้อควรทราบ
 • 1. สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม : และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศอินเดียเท่านั้น
 • 2. ผู้ยื่นขอวีซ่า : จะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นความจริง การกรอกข้อมูลเท็จ ลืมกรอกหรือตัวหนังสือไม่ชัดเจน อาจทำให้การอนุมัติวีซ่าล่าช้า หรือถูกปฏิเสธอนุมัติวีซ่า
 • 3. สถานทูตอาจจะมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ : ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริง การบิดเบือนข้อมูลประการใดก็ตาม อาจถูกระงับการออกวีซ่าหรือถูกปฏิเสธอนุมัติวีซ่า
 • 4. ทางสถานทูตไม่มีนโยบายคืนค่าธรรมเนียม : การยื่นขอวีซ่าทุกกรณี
 • 5. เจ้าหน้าที่วีซ่าจะอนุมัติอายุวีซ่า : จำนวนครั้งในการเข้าประเทศและระยะเวลาพำนักของวีซ่า ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของประเทศอินเดีย
 • 6. หากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง : ให้ถือการตีความของสถานทูตหรือสถานกงสุลอินเดียเป็นเกณฑ์
 • 7. การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม : หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และอาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อความสมบูรณ์พร้อมของเอกสาร
สถานทูตปฏิเสธการออกวีซ่าในกรณีใดบ้าง?
 • 1. รูปถ่าย อายุเกิน 3 เดือน : หรือเป็นรูปที่ไม่ได้มาตรฐาน
 • 2. ให้ข้อมูลเป็นเท็จ
พอร์ตที่กำหนดในการเข้าประเทศอินเดีย

นักท่องเที่ยวที่ไปอินเดียด้วย E-Visa จะต้องเข้าประเทศผ่านทางพอร์ตที่กำหนดไว้ 25 แห่ง ดังนี้

 • 1. สนามบิน กัลกัตตา : (Kolkata)
 • 2. สนามบิน กัว : (Goa)
 • 3. สนามบิน กูวาฮาติ : (Guwahati)
 • 4. สนามบิน คยา : (Gaya)
 • 5. สนามบิน โคจิ : (Cochin)
 • 6. สนามบิน โคชิโคเด : (Kozhikode)
 • 7. สนามบิน โคอิมบาโตร์ : (Coimbatore)
 • 8. สนามบิน จัณฑีครห์ : (Chandigarh)
 • 9. สนามบิน ชัยปุระ : (Jaipur)
 • 10. สนามบิน เชนไน : (Chennai)
 • 11. สนามบิน ทีรุจิราปาลลิ : (Tiruchirappalli)
 • 12. สนามบิน ธีรุวนันทปุรัม : (Thiruvananthapuram)
 • 13. สนามบิน นาคปุระ : (Nagpur)
 • 14. สนามบิน นิวเดลี : (New Delhi)
 • 15. สนามบิน บักโดกรา : (Bagdogra)
 • 16. สนามบิน บังคาลอร์ : (Bengaluru)
 • 17. สนามบิน ปูเน : (Pune)
 • 18. สนามบิน พาราณสี : (Varanasi)
 • 19. สนามบิน มังกาลอร์ : (Mangalore)
 • 20. สนามบิน : มุมไบ (Mumbai)
 • 21. สนามบิน ลัคเนา : (Lucknow)
 • 22. สนามบิน วิสาขปัตนัม : (Vishakhapatnam)
 • 23. สนามบิน อัมริตสา : (Amritsar)
 • 24. สนามบิน อาห์เมดาบัด : (Ahmedabad)
 • 25. สนามบิน ไฮเดอราบาด : (Hyderabad)
สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย

46 ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร : 062-7114-2222

เว็บไซต์ : embassyofindiabangkok.gov.in

สถานที่ยื่นขอวีซ่าอินเดีย

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอินเดีย VFS Global

36/28 ชั้น 10 อาคาร P.S Tower ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร : 0-2-258 3063-4

การยื่นขอวีซ่าอินเดียควรทำการวางแผนล่วงหน้าและเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการอนุมัติ

วีซ่าเดินทางง่ายๆ กับ EThaiVisa

ฝันอยากเดินทางไปต่างประเทศ? ให้ EThaiVisa จัดการความยุ่งยากของการยื่นวีซ่าให้คุณ บริการเร็วและน่าเชื่อถือ! สมัครตอนนี้ - จุดประกายการเดินทางของคุณ!

สนใจติดต่อ www.ethaivisa.com 'Your Trusted Visa Partner'

Whatsapp : WhatsApp
Line : @EThaivisa (มี @ นำหน้า)
facebook : EThaiVisa
tiktok : ethaivisa
IG : ethaivisa
email : service@ethaivisa.com
โทร : 062-714-2222
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ 8.30-17.30 น.

**#EthaiVisa #ThailandNonBVisa #WorkInThailand #ThaiVisaExperts**

ในกรณีขอวีซ่าเยี่ยมเยียน เอกสารเพิ่มเติม

เอกสารที่จำเป็นสำหรับผู้เชิญสำหรับวีซ่าเยี่ยมเยือนอาจแตกต่างกันไปตามประเทศที่ออกวีซ่า แต่โดยทั่วไปอาจรวมถึง

 • 1. หนังสือเชิญ (Invitation Letter) ดหมายที่เขียนโดยผู้เชิญ โดยปกติจะต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการเยี่ยมเยือน รวมถึงวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมเยือน, ความสัมพันธ์กับผู้ที่เชิญ, ระยะเวลาของการเยือน, และรายละเอียดการเข้าพัก (เช่น ที่อยู่ที่พัก)
 • 2. หลักฐานการเงิน : อาจเป็นรายได้, ใบแสดงรายได้ (payslips), หรือหนังสือยืนยันจากธนาคาร เพื่อแสดงว่าผู้เชิญมีความสามารถทางการเงินที่เพียงพอที่จะสนับสนุนการเยี่ยมเยือน.
 • 3. สำเนาเอกสารส่วนตัวของผู้เชิญ : เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง, บัตรประชาชน, หรือเอกสารที่แสดงสถานะการอยู่อาศัยในประเทศที่ออกวีซ่า (เช่น วีซ่า, ใบอนุญาตการทำงาน, การ์ดการอยู่อาศัยถาวร).
 • 4. หลักฐานการทำงานหรือการศึกษา : ในบางกรณี, ผู้เชิญอาจต้องแสดงหลักฐานการทำงานหรือการศึกษาในประเทศที่พำนัก.
 • 5. หลักฐานที่อยู่อาศัย : เช่น สัญญาเช่าบ้าน, หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน, หรือใบแจ้งค่าสาธารณูปโภค.
 • 6. ประกันการเดินทาง : ในบางกรณี, อาจต้องการหลักฐานประกันการเดินทางที่ครอบคลุมระยะเวลาการเยี่ยมเยือน
 • 7. หนังสือรับรองจากที่ทำงาน : หากผู้เชิญเป็นพนักงานหรือมีธุรกิจเป็นของตนเอง.
 • 8. รูปถ่ายขนาดพาสปอร์ต : บางครั้งอาจจำเป็นต้องใช้สำหรับเอกสารเชิญ.
 • แบบสอบถาม : (เฉพาะบางที่)

** โปรดทราบว่าเอกสารที่จำเป็นอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละกรณีและขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสถานทูต
หรือกงสุลที่ทำการขอวีซ่า แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือปรึกษา ETHAIVISA เพื่อขอคำแนะนำที่ถูกต้องและแน่นอน.**

วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา
วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ
วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย
วีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส
วีซ่าท่องเที่ยวเยอรมัน
วีซ่าท่องเที่ยวเกาหลี
วีซ่าท่องเที่ยวอิตาลี
วีซ่าท่องเที่ยวสวิส
วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรีย
วีซ่าท่องเที่ยวสเปน
วีซ่าท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์
วีซ่าท่องเที่ยวกรีซ
วีซ่าท่องเที่ยวนอร์เวย์
วีซ่าท่องเที่ยวฟินแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยวสวีเดน
วีซ่าท่องเที่ยวโปแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยวลักเซมเบิร์ก
วีซ่าท่องเที่ยวเบลเยียม
วีซ่าท่องเที่ยวโครเอเชีย
วีซ่าท่องเที่ยวเช็ก
วีซ่าท่องเที่ยวเดนมาร์ก
วีซ่าท่องเที่ยวเอสโตเนีย
วีซ่าท่องเที่ยวฮังการี
วีซ่าท่องเที่ยวไอซ์แลนด์
วีซ่าท่องเที่ยวลัตเวีย
วีซ่าท่องเที่ยวลิกเตนสไตน์
วีซ่าท่องเที่ยวลิทัวเนีย
วีซ่าท่องเที่ยวมอลตา
วีซ่าท่องเที่ยวโปรตุเกส
วีซ่าท่องเที่ยวสโลวาเกีย
วีซ่าท่องเที่ยวสโลวีเนีย
วีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา
วีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยวจีน

6 ข้อดีเมื่อใช้บริการกับ ETHAIVISA

ปรึกษาฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

เรามีบริการปรึกษาปัญหาวีซ่าฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อรับคำปรึกษาจากช่องทางต่างๆ จาก ETHAIVISA

มีทีมงานมืออาชีพคอยให้บริการ ตั้งแต่ต้น-จนได้รับวีซ่า

มีทีมงานคอยดูแลให้บริการตั้งแต่ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง - จัดเตรียมเอกสาร - พาไปยื่นวีซ่า – จนได้รับวีซ่าเรียบร้อย ด้วยทีมงานมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ง่าย รวดเร็ว สะดวกสบาย

เพราะเรารู้ขั้นตอนการทำวีซ่า ทำให้ลูกค้าของเราได้รับวีซ่าโดยง่าย สะดวกสบายและรวดเร็วจากบริการของเรา

ดูแลหลังการขาย

เราดูแลลูกค้าแม้จบการะบวนการวีซ่า แก้ไขปัญหาเบื้องต้น แจ้งเตือนก่อนหมดอายุ ช่วยเหลือเรื่องวีซ่าฉุกเฉิน

บริการเสริมมากมายรองรับ ครบวงจรในที่เดียว

เรามีบริการเสริมต่างๆมากมายรองรับ เพื่อให้การยื่นขอวีซ่าหรือเวิร์คเพอร์มิทของคุณราบรื่น ไม่มีสะดุด

พร้อมให้บริการลูกค้าบริษัท ราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กร

เราพร้อมให้บริการและดูแลลูกค้าบริษัท,องค์กร ด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมบริการที่หลากหลาย เพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดีที่สุดจากเรา