Ethaivisa ให้บริการ รับทำวีซ่าแต่งงาน (Marriage visa) หรือ วีซ่าติดตามสามี หรือ ภรรยา คนไทย , รับทำวีซ่าแต่งงานกับต่างชาติ, วีซ่าภรรยาไทย-สามีไทย, ต่ออายุวีซ่าแต่งงาน บริการดำเนินการจดทะเบียนสมรส เราพร้อมให้คำแนะนำและบริการด้วยความจริงใจ จัดเตรียมเอกสารและดูแลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ต้องเสียเวลาไปทำด้วยตัวเอง ไม่ต้องยุ่งยากหาข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารเอง เราพร้อมดูแลให้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มขอทำวีซ่าจนได้รับวีซ่า ด้วยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มั่นใจได้!! ท่านจะได้รับวีซ่าและบริการที่ดีจากเรา

3 ขั้นตอนง่ายๆ กับ ETHAIVISA

ETHAIVISA บริการยื่น Marriage Visa
ในประเทศไทย อัพเดทล่าสุด 2024

Ethaivisa บริการยื่นวีซ่า NON-IMMIGRANT VISA "O",Non-O ประเภท วีซ่าแต่งงาน Marriage Visa,Spouse Visa วีซ่าติดตามภรรยาไทย และ วีซ่าติดตามสามีไทย,วีซ่าติดตามบุตรไทย,วีซ่าอุปการะบุตรไทย ระยะยาว 1 ปี Click เลย!

Marriage Visa วีซ่าแต่งงาน ,Spouse Visa วีซ่าสมรส,วีซ่าติดตามภรรยาไทย,วีซ่าติดตามสามีไทย และ วีซ่าติดตามบุตรไทย,วีซ่าอุปการะบุตรไทย. 2024

วีซ่าประเภทนี้เหมาะสําหรับชาวต่างชาติที่แต่งงานกับคนไทยและต้องการอาศัยอยู่ร่วมกันในประเทศไทย โดยสามารถขอได้ทั้งกรณีสมรสในไทยหรือต่างประเทศ แต่ต้องมีการลงทะเบียน คร.22 ในประเทศไทยแล้ว วีซ่านี้อนุญาตให้อาศัยอยู่ในไทยได้เป็นระยะเวลา 1 ปี และสามารถต่ออายุได้ สำหรับกรณีที่ต้องการยื่นขอวีซ่าติดตามบุตรไทย,วีซ่าอุปการะบุตรไทย (Guardian Visa) จะต้องเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยวีซ่าประเภทอื่นก่อน เช่น วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist) แล้วจึงยื่นเปลี่ยนเป็น วีซ่าติดตามบุตร,วีซ่าอุปการะบุตรไทย (Guardian Visa) นอกจากนี้ วีซ่าแต่งงานและติดตามบุตร ยังอนุญาตให้ทํางานในประเทศไทยได้ โดยจะต้องยื่นเอกสารขออนุญาตทํางาน Work Permit เพิ่มเติม ในกรณีที่มีการหย่าร้างความถูกต้องของวีซ่าแต่งงาน Marriage Visa ของคุณจะถูกริบและคุณจะต้องให้ออกจากประเทศทันที.

เอกสารที่ต้องใช้ยื่นวีซ่า ประเภท Non-O วัตถุประสงค์
แต่งงานกับคนไทย, ติดตามภรรยาไทย,ติดตามสามีไทย,ติดตามบุตรไทย

 1. ตม.7 : (TM.7)
 2. พาสปอร์ตตัวจริง : และ สำเนาทุกหน้าที่มีตราประทับพร้อมลายเซ็นรับรองทุกแผ่น
 3. รูปถ่าย 2 นิ้ว (4x6 ซ.ม.) 3 รูป : พื้นหลังขาว หน้ามองตรง
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของภรรยา หรือ สามี : จำนวน 1 แผ่น พร้อมทั้งเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. สำเนาบัตรประชาชนของภรรยา หรือสามี : จำนวน 1 แผ่น พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 6. สำเนาทะเบียนสมรส และ สำเนาใบบันทึกสมรส : อย่างละ 1 ฉบับ ซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง โดยทั้งคู่ (สามี-ภรรยา)
 7. สำเนาใบสูติบัตรบุตร : ทุกคน 1 ฉบับ ( ถ้ามี )
 8. สำเนาทะเบียนบ้านบุตร : ทุกคน 1 ฉบับ ( ถ้ามี )
 9. สมุดบัญชีธนาคารที่เปิดในประเทศไทย เล่มจริง : ใบรับรองบัญชีจากธนาคาร และ สำเนาของสมุดบัญชีธนาคาร หน้าแรก เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมเงินโชว์ในบัญชี 400,000 แสน บาท ย้อนหลัง 2 เดือน อัพเดทวันที่ล่าสุด ก่อนยื่นวีซ่า
 10. รูปถ่ายครอบครัว 10 ใบ : สำเนาสีลงกระดาษ A4 , 2 รูป ต่อ 1 แผ่น (ห้ามขาวดำ)
 11. ใบแจ้งที่พักอาศัย TM. 30
 12. ค่าธรรมเนียม : 2,000 บาท
สถานที่ยื่น : สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ระยะเวลาพิจารณาผลวีซ่าแต่งงาน : ประมาณ 4 สัปดาห์ แล้วจึงไปรับผลวีซ่า 1 ปี อีกครั้งที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ข้อควรปฏิบัติสําหรับผู้ได้รับวีซ่า แต่งงานไทย-ต่างชาติ,วีซ่าสมรส,
วีซ่าติดตามภรรยาไทย,วีซ่าติดตามสามีไทย และ วีซ่าติดตามบุตรไทย. 2024

 1. การขอต่ออายุวีซ่า : ต้องยื่นก่อนวันหมดอายุอย่างน้อย 21 วัน
 2. ถ้าถือวีซ่าเกิน 1 ปี : ต้องไปแจ้งรายงานตัวที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ทุก 90 วัน ตามที่อยู่อาศัย
 3. การแจ้งรายงานตัวทุก 90 วัน : สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ 14 วัน หรือล่าช้าได้ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่กําหนด
 4. กรณีแจ้งล่าช้าเกิน 90 วัน : จะต้องมาแจ้งด้วยตัวเองและเสียค่าปรับ 2,000 บาท หรือถูกจับกุมตัวมา จะต้องเสียค่าปรับ 4,000 บาท
 5. กรณีเดินทางกลับมาใหม่ : ให้เริ่มนับระยะเวลา 90 วันใหม่ตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศ
 6. สําหรับวีซ่าแบบ Single Entry : ที่ต้องการเดินทางออกแล้วกลับเข้ามาใหม่ ให้ยื่นขอ Re-Entry ก่อนเดินทางออก ที่สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองใกล้ที่สุดหรือท่าอากาศยานที่จะใช้เดินทาง

6 ข้อดีเมื่อใช้บริการกับ ETHAIVISA

ปรึกษาฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

เรามีบริการปรึกษาปัญหาวีซ่าฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อรับคำปรึกษาจากช่องทางต่างๆ จาก ETHAIVISA

มีทีมงานมืออาชีพคอยให้บริการ ตั้งแต่ต้น-จนได้รับวีซ่า

มีทีมงานคอยดูแลให้บริการตั้งแต่ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง - จัดเตรียมเอกสาร - พาไปยื่นวีซ่า – จนได้รับวีซ่าเรียบร้อย ด้วยทีมงานมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ง่าย รวดเร็ว สะดวกสบาย

เพราะเรารู้ขั้นตอนการทำวีซ่า ทำให้ลูกค้าของเราได้รับวีซ่าโดยง่าย สะดวกสบายและรวดเร็วจากบริการของเรา

ดูแลหลังการขาย

เราดูแลลูกค้าแม้จบการะบวนการวีซ่า แก้ไขปัญหาเบื้องต้น แจ้งเตือนก่อนหมดอายุ ช่วยเหลือเรื่องวีซ่าฉุกเฉิน

บริการเสริมมากมายรองรับ ครบวงจรในที่เดียว

เรามีบริการเสริมต่างๆมากมายรองรับ เพื่อให้การยื่นขอวีซ่าหรือเวิร์คเพอร์มิทของคุณราบรื่น ไม่มีสะดุด

พร้อมให้บริการลูกค้าบริษัท ราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กร

เราพร้อมให้บริการและดูแลลูกค้าบริษัท,องค์กร ด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมบริการที่หลากหลาย เพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดีที่สุดจากเรา

ETHAIVISA ขอเสนอบริการยื่นวีซ่าแต่งงานอย่างมืออาชีพ
ช่วยเหลือคู่รักต่างชาติให้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างถูกกฎหมาย

ด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมให้คําปรึกษาตลอดกระบวนการเราจะดูแลเอกสารยื่นวีซ่าแทนคุณเป็นอย่างดี ติดต่อประสานงานกับสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง จนกว่าจะได้รับวีซ่าแต่งงานอย่างถูกต้องสมบูรณ์ปลอดภัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ด้วย ETHAIVISA

Customer Review

ธนพล ศิริวรัญญา

ผมทำเวิร์คเพอร์มิท เพื่อทำงานในอังกฤษกับอีไทยวีซ่าครับ ได้เล่มไว แถมราคาไม่แพง

จินตนา ดอกไม้หอม

ได้ยินคำว่าปรึกษาฟรี ก็เลยลองโทรมาคุยดูค่ะ แต่กลับได้บริการที่มืออาชีพมากๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ ทางทีมงานช่วยเหลือดีมากๆค่ะ มีเพื่อนบอกเพื่อนต่อแน่นอนคะ

Claire Gauthier

My friend recommended me to apply for a retirement visa in Thailand with this company. and received good advice And received impressive service. Thank you Khun Tis very much.

Albert & Chompoonuch Beaulieu

My wife and I received assistance in successfully applying for a visa to accompany us back to France. with professional service like this Very worthwhile.