3 ขั้นตอนง่ายๆ กับ ETHAIVISA

Ethaivisa ให้บริการ รับทำวีซ่าท่องเที่ยวอิตาลี , วีซ่าธุรกิจประเทศอิตาลี, วีซ่าเยี่ยมเยียนประเทศอิตาลี , วีซ่าเดินทางอิตาลี เราพร้อมให้คำแนะนำและบริการด้วยความจริงใจ ไม่ต้องเสียเวลาไปทำด้วยตัวเอง ไม่ต้องยุ่งยากหาข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารเอง เราพร้อมดูแลให้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มขอทำวีซ่าจนได้รับวีซ่า ด้วยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มั่นใจได้!! ท่านจะได้รับวีซ่าและบริการที่ดีจากเรา

ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ETHAIVISA

Basic

฿1,990 บาท

 • ฟรี กรอกฟอร์ม
  ฟรี จัดเอกสาร เเละตรวจสอบเอกสาร
  ฟรี จองคิวยื่นและนัดวันสัมภาษณ์
  ฟรี บทสัมภาษณ์แนะนำคำถาม คำตอบ
  ฟรี ติดตามผลหลังการยื่นวีซ่า

Standard

฿4,490 บาท

 • ฟรี ให้คำปรึกษาตลอดการทำวีซ่า
  ฟรี กรอกฟอร์ม
  ฟรี จัดเอกสาร เเละตรวจสอบเอกสาร
  ฟรี จองคิวยื่นและนัดวันสัมภาษณ์
  ฟรี บทสัมภาษณ์แนะนำคำถาม คำตอบ
  ฟรี ติดตามผลหลังการยื่นวีซ่า
  ฟรี ถ่ายรูปขอวีซ่า
  ฟรี จองตั๋วเครื่องบินผ่านระบบเพื่อใช้สัมภาษณ์
  ฟรี ทำการจองโรงแรมผ่านระบบเพื่อใช้สัมภาษณ์
  ฟรี ตรวจสอบเอกสารให้ทั้งหมด
  ฟรี จัดส่งวีซ่าทางไปรษณีย์
  ฟรี บริการแปลเอกสารเบื้องต้น 4 ฉบับ

Hot Premium

฿6,900 บาท

 • ฟรี ให้คำปรึกษาตลอดการทำวีซ่า
  ฟรี กรอกฟอร์ม
  ฟรี จัดเอกสาร เเละตรวจสอบเอกสาร
  ฟรี จองคิวยื่นและนัดวันสัมภาษณ์
  ฟรี บทสัมภาษณ์แนะนำคำถาม คำตอบ
  ฟรี ติดตามผลหลังการยื่นวีซ่า
  ฟรี ถ่ายรูปขอวีซ่า
  ฟรี จองตั๋วเครื่องบินผ่านระบบเพื่อใช้สัมภาษณ์
  ฟรี ทำการจองโรงแรมผ่านระบบเพื่อใช้สัมภาษณ์
  ฟรี ตรวจสอบเอกสารให้ทั้งหมด
  ฟรี จัดส่งวีซ่าทางไปรษณีย์
  ฟรี จดหมายแนะนำตัว
  ฟรี บริการแปลเอกสารไม่จำกัด
  ฟรี วิเคราะห์เคสงานแบบ Exclusive
  ฟรี คอร์สติวบทสัมภาษณ์วีซ่าโดยเฉพาะ
  ฟรี มีเจ้าหน้าที่ดูแลและบริการตลอดในวันยื่นเอก
          สารและสัมภาษณ์


❌ ราคานี้ไม่รวม : ค่าธรรมเนียมยื่นขอวีซ่า และ ค่าประกันการเดินทาง ❌
วีซ่าท่องเที่ยวอิตาลี

แดนของศิลปะ และวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่

อิตาลี (Italy) คือแผ่นดินที่มีความหลากหลายทั้งทางวัฒนธรรมและศิลปะที่มีรากฐานยาวนานมาแตะต้องกับประวัติศาสตร์ของมนุษย์มาหลายพันปี มีทั้งธรรมชาติที่งดงามและการสร้างสรรค์ทางมนุษย์ที่สำคัญต่อโลก

สถานทูตอิตาลี (Italy EMBASSY)

ที่ตั้ง Ambasciata d'Italia : ตึก crc ออลซีซัน สถานฑูตอิตาลี 87 ถ. วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 สถานทูตอิตาลี ในกูเกิลแมป
Tel. 02 250 4970
Fax. 02 250 4985
E-mail. ambasciata.bangkok@esteri.it
เวลาทำการ จันทร์ อังคาร พุธ ศุกร์ เวลา 09:30น. ถึง 12:30 น.

วันพฤหัสบดีเวลา 14:30น. ถึง 16:30 น.
เวลารับวีซ่า -
วีซ่าอิตาลี (visa italy)

เลือกประเภทวีซ่าอิตาลีที่ใช้เพื่อเดินทางเข้าประเทศ วีซ่าอิตาลีเป็นใบอนุญาตเดินทางเข้าประเทศอิตาลีที่ออกโดยผู้แทนจากทางสถานทูตฯ หรือสถานกงสุล โดยเอกสารสำคัญดังกล่าวยังสามารถใช้เดินทางเข้ากลุ่มประเทศเชงเก้นอื่นๆ ได้อีกด้วย ซึ่งจะมีวีซ่าประเภทหลักๆ ดังนี้

 • วีซ่าท่องเที่ยว : (Tourist Visa)
 • วีซ่าเพื่อติดต่ธุรกิจ : (Business Visa)
 • วีซ่านักเรียน : (Study Visa)
 • วีซ่าเยี่ยมเยียนครอบครัว / เพื่อน : (Visit Family / Friend Visa)
 • วีซ่าสำหรับคู่สมรสอิตาลี : (Spouse Visa / Marriage Visa)
 • วีซ่าพำนักระยะยาว : (Long-term Visa)
ยื่นขอวีซ่าอิตาลีใช้เอกสารอะไร
 • 1. หนังสือเดินทาง : ที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไปและมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า (ถ้ามี หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาแนบมาด้วย)
 • 2. รูปถ่ายสี : พื้นฉากหลังสีขาวเท่านั้น ขนาด กว้าง 3.5 ซม. x สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ไม่เห็นฟัน ห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพ จากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • 3. กรอกแบบฟอร์มวีซ่าอิตาลี : ให้ครบถ้วน
 • 4. หลักฐานการทำงาน
  • ในกรณีที่เป็น พนักงานบริษัท : ใช้ จดหมายรับรองการทำงาน ที่ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน วันลาหยุดงาน (ภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเท่านั้น อายุเอกสารไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่น
  • จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ : TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานทูต)
  • ในกรณีที่เป็น เจ้าของธุรกิจ : ใช้ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ที่ออกไว้ไม่เกิน 90 วัน
  • ในกรณีที่เป็น นักเรียน/นักศึกษา : ใช้ จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเท่านั้น อายุเอกสารไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่น
 • 5. หลักฐานการเงิน : สำเนาสมุดบัญชี หรือ Bank Statement (บัญชีออมทรัพย์ธรรมดา) ตัวจริง ย้อนหลัง 3 เดือน ที่ทางธนาคารออกให้ โดยมีรายการเดินบัญชีล่าสุด ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่ยื่น
 • 6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 • 7. ใบจองโรงแรม
 • 8.โปรแกรมแผนการเดินทาง : (ภาษาอังกฤษ)
 • 9.ประกันการเดินทาง : ใบประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
 • 10. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล : (ถ้ามี)
 • เอกสารทั้งหมดต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และมีอายุไม่เกิน 1 เดือน หรือตามที่หน่วยงานยื่นวีซ่าอิตาลีระบุไว้
เอกสารแบบฟอร์มเพิ่มเติมสำหรับยื่นขอวีซ่าอิตาลี

กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมี

 • 1. สำเนาสูติบัตรและ สำเนาทะเบียนบ้าน : พร้อมตัวแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • 2. หนังสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ : จากบิดามารดา ที่ออกจากทางเขตหรืออำเภอ (ตัวจริงเท่านั้น) โดยเอกสารควรระบุว่า อนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศกับใคร และมีความสัมพันธ์กันอย่างไร พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ และรับรองเอกสาร ประทับตราจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ก่อนนำมายื่นขอวีซ่า
กรณีไปเยี่ยมเยียน เพื่อนหรือครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในอิตาลี และผู้เชิญเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้
 • 1. จดหมายมีลายเซ็นของผู้เชิญ
 • 2. สำเนาบัตรประชาชน : หรือ หนังสือเดินทางของผู้เชิญ
 • 3. สำเนาใบอนุญาตพำนักในอิตาลี : (ถ้ามี)
 • 4. ถ้าคนในครอบครัวเป็นผู้เชิญ : จะต้องมีสูติบัตร หรือทะเบียนบ้าน มาแสดงด้วย
 • 5. ใบ Fidejussione : ที่ออกโดยธนาคารสัญชาติอิตาลี ตัวจริงพร้อมสำเนา
ทำการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อส่งเอกสารยื่นวีซ่าอิตาลี และชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า

เมื่อเลือกประเภทวีซ่าอิตาลีที่ต้องการใช้ในการเดินทางเข้าประเทศเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการนัดหมายล่วงหน้ากับทางศูนย์รับยื่นวีซ่าอิตาลีเพื่อเลือกวันและเวลาสำหรับส่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นให้กับทางเจ้าหน้าที่ โดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าด้วย โดยค่าดำเนินการจะขึ้นอยู่กับผู้ที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วย

 • บุคคลทั่วไป : 80 ยูโร หรือประมาณ 3,000 บาท
 • เด็กอายุ 6-12 ปี : 40 ยูโร หรือประมาณ 1,500 บาท
 • เด็กที่อายุต่ำกว่า 6 ปี : ฟรีค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • มีค่าดำเนินการของ VFS : ท่านละ 500 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อการยื่นคำร้องขอวีซ่าอื่น ๆ อาจจะมีค่าจัดส่งหนังเดินทางกลับทางไปรษณีย์ทางศูนย์ฯมีบริการให้โดยที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 200 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อใบคำร้องขอวีซ่า
ท่องเที่ยวอิตาลีอย่างสบายใจด้วยวีซ่าเชงเก้น

การท่องเที่ยวในประเทศอิตาลีซึ่งเป็นสมาชิกของข้อตกลงเชงเก้นนั้น จําเป็นต้องใช้วีซ่าเชงเก้นในการเดินทางเข้าออกประเทศ วีซ่าเชงเก้นเป็นวีซ่าระยะสั้นที่ใช้ได้กับการเดินทางในกลุ่มประเทศสมาชิกเชงเก้นซึ่งรวมถึงอิตาลีด้วย จึงเหมาะสําหรับการท่องเที่ยว ด้วยวีซ่าเชงเก้น ท่านจะได้เที่ยวอิตาลีอย่างสะดวกและสบายใจ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่าเฉพาะประเทศ สามารถท่องเที่ยวได้เต็มอิ่มตามจุดหมายปลายทางต่างๆ ในอิตาลีและประเทศเชงเก้นอื่นๆ ได้อย่างอิสระ

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอิตาลี VFS อยู่ที่ไหน

404 ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330

Website: visa.vfsglobal.com

ทำการเวลา 08.30-12.00น. และ 13:00-16:00น.

คู่มือการขอวีซ่าอิตาลีแบบง่ายๆ เพื่อการเดินทางอย่างสบายใจ

การขอวีซ่าอิตาลีอาจดูยุ่งยาก แต่ด้วยคู่มือการขอวีซ่าอิตาลีนี้ คุณจะสามารถเดินทางไปยังประเทศท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของโลกแห่งนี้ได้อย่างสบายใจ ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

 • 1. เตรียมเอกสารตามรายการที่กําหนดให้ครบถ้วน
 • 2. จองคิวยื่นวีซ่าผ่านศูนย์บริการวีซ่าอิตาลี
 • 3. ไปดําเนินการยื่นวีซ่าตามวันเวลานัดหมาย

ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างละเอียด รับรองว่าคุณจะได้รับวีซ่าและพร้อมเดินทางท่องเที่ยวในอิตาลีได้อย่างแน่นอน! ประตูสู่การเดินทางไร้พรมแดน จัดการกระบวนการวีซ่าได้อย่างง่ายดายกับ EThaiVisa ผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยเหลือให้การยื่นวีซ่าของคุณราบรื่นและไร้กังวล สมัครตอนนี้ - จุดประกายการเดินทางของคุณ!

สนใจติดต่อ www.ethaivisa.com 'Your Trusted Visa Partner'

Whatsapp : WhatsApp
Line : @EThaivisa (มี @ นำหน้า)
facebook : EThaiVisa
tiktok : ethaivisa
IG : ethaivisa
email : service@ethaivisa.com
โทร : 062-714-2222
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ 8.30-17.30 น.

**#EthaiVisa #ThailandNonBVisa #WorkInThailand #ThaiVisaExperts**

ในกรณีขอวีซ่าเยี่ยมเยียน เอกสารเพิ่มเติม

เอกสารที่จำเป็นสำหรับผู้เชิญสำหรับวีซ่าเยี่ยมเยือนอาจแตกต่างกันไปตามประเทศที่ออกวีซ่า แต่โดยทั่วไปอาจรวมถึง

 • 1. หนังสือเชิญ (Invitation Letter) ดหมายที่เขียนโดยผู้เชิญ โดยปกติจะต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการเยี่ยมเยือน รวมถึงวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมเยือน, ความสัมพันธ์กับผู้ที่เชิญ, ระยะเวลาของการเยือน, และรายละเอียดการเข้าพัก (เช่น ที่อยู่ที่พัก)
 • 2. หลักฐานการเงิน : อาจเป็นรายได้, ใบแสดงรายได้ (payslips), หรือหนังสือยืนยันจากธนาคาร เพื่อแสดงว่าผู้เชิญมีความสามารถทางการเงินที่เพียงพอที่จะสนับสนุนการเยี่ยมเยือน.
 • 3. สำเนาเอกสารส่วนตัวของผู้เชิญ : เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง, บัตรประชาชน, หรือเอกสารที่แสดงสถานะการอยู่อาศัยในประเทศที่ออกวีซ่า (เช่น วีซ่า, ใบอนุญาตการทำงาน, การ์ดการอยู่อาศัยถาวร).
 • 4. หลักฐานการทำงานหรือการศึกษา : ในบางกรณี, ผู้เชิญอาจต้องแสดงหลักฐานการทำงานหรือการศึกษาในประเทศที่พำนัก.
 • 5. หลักฐานที่อยู่อาศัย : เช่น สัญญาเช่าบ้าน, หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน, หรือใบแจ้งค่าสาธารณูปโภค.
 • 6. ประกันการเดินทาง : ในบางกรณี, อาจต้องการหลักฐานประกันการเดินทางที่ครอบคลุมระยะเวลาการเยี่ยมเยือน
 • 7. หนังสือรับรองจากที่ทำงาน : หากผู้เชิญเป็นพนักงานหรือมีธุรกิจเป็นของตนเอง.
 • 8. รูปถ่ายขนาดพาสปอร์ต : บางครั้งอาจจำเป็นต้องใช้สำหรับเอกสารเชิญ.
 • แบบสอบถาม : (เฉพาะบางที่)

** โปรดทราบว่าเอกสารที่จำเป็นอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละกรณีและขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสถานทูต
หรือกงสุลที่ทำการขอวีซ่า แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือปรึกษา ETHAIVISA เพื่อขอคำแนะนำที่ถูกต้องและแน่นอน.**

วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา
วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ
วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย
วีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส
วีซ่าท่องเที่ยวเยอรมัน
วีซ่าท่องเที่ยวเกาหลี
วีซ่าท่องเที่ยวสวิส
วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรีย
วีซ่าท่องเที่ยวสเปน
วีซ่าท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์
วีซ่าท่องเที่ยวกรีซ
วีซ่าท่องเที่ยวนอร์เวย์
วีซ่าท่องเที่ยวฟินแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยวสวีเดน
วีซ่าท่องเที่ยวโปแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยวลักเซมเบิร์ก
วีซ่าท่องเที่ยวเบลเยียม
วีซ่าท่องเที่ยวโครเอเชีย
วีซ่าท่องเที่ยวเช็ก
วีซ่าท่องเที่ยวเดนมาร์ก
วีซ่าท่องเที่ยวเอสโตเนีย
วีซ่าท่องเที่ยวฮังการี
วีซ่าท่องเที่ยวไอซ์แลนด์
วีซ่าท่องเที่ยวลัตเวีย
วีซ่าท่องเที่ยวลิกเตนสไตน์
วีซ่าท่องเที่ยวลิทัวเนีย
วีซ่าท่องเที่ยวมอลตา
วีซ่าท่องเที่ยวโปรตุเกส
วีซ่าท่องเที่ยวสโลวาเกีย
วีซ่าท่องเที่ยวสโลวีเนีย
วีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา
วีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย
วีซ่าท่องเที่ยวจีน

6 ข้อดีเมื่อใช้บริการกับ ETHAIVISA

ปรึกษาฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

เรามีบริการปรึกษาปัญหาวีซ่าฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อรับคำปรึกษาจากช่องทางต่างๆ จาก ETHAIVISA

มีทีมงานมืออาชีพคอยให้บริการ ตั้งแต่ต้น-จนได้รับวีซ่า

มีทีมงานคอยดูแลให้บริการตั้งแต่ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง - จัดเตรียมเอกสาร - พาไปยื่นวีซ่า – จนได้รับวีซ่าเรียบร้อย ด้วยทีมงานมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ง่าย รวดเร็ว สะดวกสบาย

เพราะเรารู้ขั้นตอนการทำวีซ่า ทำให้ลูกค้าของเราได้รับวีซ่าโดยง่าย สะดวกสบายและรวดเร็วจากบริการของเรา

ดูแลหลังการขาย

เราดูแลลูกค้าแม้จบการะบวนการวีซ่า แก้ไขปัญหาเบื้องต้น แจ้งเตือนก่อนหมดอายุ ช่วยเหลือเรื่องวีซ่าฉุกเฉิน

บริการเสริมมากมายรองรับ ครบวงจรในที่เดียว

เรามีบริการเสริมต่างๆมากมายรองรับ เพื่อให้การยื่นขอวีซ่าหรือเวิร์คเพอร์มิทของคุณราบรื่น ไม่มีสะดุด

พร้อมให้บริการลูกค้าบริษัท ราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กร

เราพร้อมให้บริการและดูแลลูกค้าบริษัท,องค์กร ด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมบริการที่หลากหลาย เพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดีที่สุดจากเรา