3 ขั้นตอนง่ายๆ กับ ETHAIVISA

Ethaivisa ให้บริการ รับทำวีซ่าท่องเที่ยวสโลวาเกีย , วีซ่าธุรกิจประเทศสโลวาเกีย, วีซ่าเยี่ยมเยียนประเทศสโลวาเกีย , วีซ่าเดินทางสโลวาเกีย เราพร้อมให้คำแนะนำและบริการด้วยความจริงใจ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มั่นใจได้!! ท่านจะได้รับวีซ่าและบริการที่ดีจากเรา

ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ETHAIVISA

Basic

฿1,990 บาท

 • ฟรี กรอกฟอร์ม
  ฟรี จัดเอกสาร เเละตรวจสอบเอกสาร
  ฟรี จองคิวยื่นและนัดวันสัมภาษณ์
  ฟรี บทสัมภาษณ์แนะนำคำถาม คำตอบ
  ฟรี ติดตามผลหลังการยื่นวีซ่า

Standard

฿4,490 บาท

 • ฟรี ให้คำปรึกษาตลอดการทำวีซ่า
  ฟรี กรอกฟอร์ม
  ฟรี จัดเอกสาร เเละตรวจสอบเอกสาร
  ฟรี จองคิวยื่นและนัดวันสัมภาษณ์
  ฟรี บทสัมภาษณ์แนะนำคำถาม คำตอบ
  ฟรี ติดตามผลหลังการยื่นวีซ่า
  ฟรี ถ่ายรูปขอวีซ่า
  ฟรี จองตั๋วเครื่องบินผ่านระบบเพื่อใช้สัมภาษณ์
  ฟรี ทำการจองโรงแรมผ่านระบบเพื่อใช้สัมภาษณ์
  ฟรี ตรวจสอบเอกสารให้ทั้งหมด
  ฟรี จัดส่งวีซ่าทางไปรษณีย์
  ฟรี บริการแปลเอกสารเบื้องต้น 4 ฉบับ

Hot Premium

฿6,900 บาท

 • ฟรี ให้คำปรึกษาตลอดการทำวีซ่า
  ฟรี กรอกฟอร์ม
  ฟรี จัดเอกสาร เเละตรวจสอบเอกสาร
  ฟรี จองคิวยื่นและนัดวันสัมภาษณ์
  ฟรี บทสัมภาษณ์แนะนำคำถาม คำตอบ
  ฟรี ติดตามผลหลังการยื่นวีซ่า
  ฟรี ถ่ายรูปขอวีซ่า
  ฟรี จองตั๋วเครื่องบินผ่านระบบเพื่อใช้สัมภาษณ์
  ฟรี ทำการจองโรงแรมผ่านระบบเพื่อใช้สัมภาษณ์
  ฟรี ตรวจสอบเอกสารให้ทั้งหมด
  ฟรี จัดส่งวีซ่าทางไปรษณีย์
  ฟรี บริการแปลเอกสารเบื้องต้น 4 ฉบับ
  ฟรี บริการแปลเอกสารไม่จำกัด
  ฟรี วิเคราะห์เคสงานแบบ Exclusive
  ฟรี คอร์สติวบทสัมภาษณ์วีซ่าโดยเฉพาะ
  ฟรี มีเจ้าหน้าที่ดูแลและบริการตลอดในวันยื่นเอก
          สารและสัมภาษณ์


❌ ราคานี้ไม่รวม : ค่าธรรมเนียมยื่นขอวีซ่า และ ค่าประกันการเดินทาง ❌
วีซ่าท่องเที่ยวสโลวาเกีย

Slovakia - สโลวาเกีย

สโลวาเกียหรือสาธารณรัฐสโลวัก (Slovenská republika) เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในยุโรปกลาง มีพิกัดที่ 48°40′N 19°30′E ประเทศนี้มีประวัติศาสตร์ที่สั้นกว่าหลายประเทศในยุโรป โดยได้รับเอกราชจากการแยกตัวออกมาจากเช็กโกสโลวะเกียในปี 1993 หลังจากการสลายตัวของสหพันธ์เช็กโกสโลวะเกีย สโลวาเกียครอบคลุมพื้นที่ที่ประวัติศาสตร์ของสโลวาเกีย ซึ่งเป็นพื้นที่ตะวันออกสุดของสองดินแดนที่ตั้งขึ้นเช็กโกสโลวะเกียตั้งแต่ปี 1918 ถึง 1992​​​​​​ จำนวนประชากรของสโลวาเกียในปี 2023 คาดว่าจะมีประมาณ 5,424,000 ถึง 5,795,199 คน

สโลวาเกียนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่ตอบสนองความสนใจที่หลากหลาย นี่คือไฮไลต์บางส่วนที่คุณอาจพิจารณาสำหรับตอนท้ายของบทความการท่องเที่ยวที่เน้นไปที่สโลวาเกีย

สถานทูตสโลวาเกีย (Slovakia EMBASSY)

ที่ตั้ง สถานเอกอัครราชทูต ประเทศสาธารณรัฐสโลวักประจำประเทศไทย : 25/9-4 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 9 ถ.สาทรใต้ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 สถานทูตสโลวาเกีย ในกูเกิลแมป
Tel. 02 677 3445-6
Fax. 02 677 3447
E-mail. emb.bangkok@mzv.sk
เวลาทำการ จันทร์, พุธ 09:00 น. - 12:00 น.
เวลารับวีซ่า -
วีซ่าสโลวาเกียมีกี่ประเภท มีแล้วเที่ยวที่ไหนได้บ้าง

เนื่องจากประเทศสโลวาเกีย เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) และได้เข้าร่วมกลุ่มประเทศสมาชิกเชงเก้น (27 ประเทศ) ในปี ค.ศ 2007 ดังนั้น นักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศสโลวาเกีย จึงจำเป็นต้องทำตามกฎระเบียบของประเทศสมาชิกเชงเก้นด้วยเช่นกัน

ข้อตกลงเชงเก้น (Schengen Agreement) เป็นข้อตกลงที่อนุญาตให้พลเมืองประเทศสมาชิกเชงเก้น สามารถเดินทางเข้า-ออกพรมแดนประเทศสมาชิกเชงเก้นได้อย่างเสรี และ สำหรับนักท่องเที่ยว หากคุณได้ถือวีซ่าเชงเก้นของประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มประเทศสมาชิกเชงเก้นแล้ว จะได้รับอนุญาตให้สามารถท่องเที่ยว ณ ประเทศสมาชิกเชงเก้นอื่นๆ ได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่าของประเทศนั้นๆ

ด้วยเหตุนี้ พลเมืองนอกประเทศสมาชิกเชงเก้นที่มีความประสงค์เดินทางเข้ามายังประเทศสโลวาเกีย จึงต้องทำการยื่นวีซ่าสโลวาเกีย (Slovakia Visa) หรือ วีซ่าเชงเก้น สโลวาเกีย (Slovakia Schengen Visa) ซึ่งสามารถแบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์การเดินทางได้ 4 ประเภท

 • 1. วีซ่าสโลวาเกีย เพื่อเปลี่ยนเครื่อง : (Type A)
 • 2. วีซ่าสโลวาเกีย เพื่อผ่านประเทศ : (Type B)
 • 3. วีซ่าสโลวาเกีย พำนักระยะสั้น เพื่อการท่องเที่ยว : (Type C)
 • 4. วีซ่าสโลวาเกีย พำนักระยะยาว : (Type D)
ต้องการไปท่องเที่ยว ต้องยื่นวีซ่า Slovakia ประเภทอะไร

สำหรับการเดินทางเข้าประเทศเพื่อท่องเที่ยว คุณจะต้องเลือกยื่นวีซ่าสโลวาเกีย (Slovakia Visa) ประเภทท่องเที่ยว (Type C ) โดยวีซ่าประเภทนี้ จะอนุญาตให้ผู้เดินทางสามารถท่องเที่ยว และ พำนัก ณ ประเทศสโลวาเกียได้ไม่เกิน 90 ภายใน 180 วัน (3 เดือน) ก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุลง

7 ขั้นตอนยื่นวีซ่าสโลวาเกียง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้

ขั้นตอนการยื่นวีซ่าสโลวาเกีย ซึ่งมีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1
เลือกประเภทวีซ่าสโลวาเกียที่จะทำการดำเนินเรื่อง อย่างที่ได้กล่าวไปในข้างต้นก่อนที่จะทำการดำเนินเรื่องยื่นวีซ่า คุณจะต้องแน่ใจก่อนว่าวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าประเทศสโลวาเกียของคุณนั้น ตรงกับ ประเภทของวีซ่าที่ยื่นหรือไม่

สำหรับการท่องเที่ยวในประเทศสโลวาเกียไม่เกิน 90 วัน คุณจะต้องยื่น “วีซ่าสโลวาเกีย เชงเก้น แบบพำนักระยะสั้น ประเภท Multiple Entry” นั่นเอง
ขั้นตอนที่ 2
กรอกแบบฟอร์มวีซ่าสโลวาเกีย (Slovakia Visa Application Form) แบบฟอร์มวีซ่า เป็นหนึ่งในเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าสโลวาเกียที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สถานทูตจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อม และ ความน่าเชื่อถือจากข้อมูลที่คุณได้กรอกลงไปในแบบฟอร์มดังกล่าว

โดยคุณจะต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ ให้ชัดเจน และตอบคำถามที่เป็นความจริง สำหรับแบบฟอร์มวีซ่าสโลวาเกีย
ขั้นตอนที่ 3
รวมเอกสารสำคัญสำหรับยื่นวีซ่าสโลวาเกีย (Slovakia Visa Required Document) สำหรับยื่นวีซ่าสโลวาเกีย คุณจะต้องเตรียมเอกสารสำคัญให้ครบถ้วน พร้อมสำเนา โดยรายการเอกสารยื่นวีซ่าสโลวาเกีย มีดังต่อไปนี้
 • 1. หนังสือเดินทางฉบับจริง พร้องสำเนา : ผู้เดินทางจะต้องมีหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือน และ มีหน้าเหลือในหนังสือเดินทางอย่างน้อย 2 หน้าขึ้นไป โดยในวันยื่นเอกสาร ให้คุณนำหนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนาแสดงหน้าข้อมูลส่วนตัว มาด้วย นอกจากนี้ให้นำหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้วย (ถ้ามี)
 • 2. หลักฐานทางการเงิน : ในขั้นตอนการยื่นเอกสาร ผู้เดินทางจะต้องแสดงหลักฐานทางการเงินของตัวเอง หรือของบุคคลที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศสโลวาเกีย (สปอนเซอร์) โดยหลักฐานดังกล่าว ได้แก่ รายการเดินบัญชี (Bank Statement) และ หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Certification)
 • 3. จำนวนเงินในบัญชียื่นวีซ่าสโลวาเกีย : เงินในบัญชีของผู้ยื่น ควรเพียงพอต่อการใช้จ่ายในประเทศสโลวาเกียอย่างน้อย 4,000 บาทต่อวัน หรือ ประมาณ 100 ยูโรต่อวัน ขึ้นไป นั่นเอง
 • 4. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน / โรงแรม : เพื่อความน่าเชื่อถือของตัวผู้เดินทางว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวจริง ทางเจ้าหน้าที่จะขอดูหลักการจองตั๋วเที่ยวบิน และ หลักฐานการจองโรงแรมตลอดระยะเวลาที่พำนักยังประเทศสโลวาเกีย

  โดยหากคุณยังไม่มั่นใจในเรื่องของสถานที่พัก และ ตั๋วเที่ยวบิน : คุณสามารถหาข้อมูล และเลือกจองแบบ Fee Cancellation ได้
 • 5. แผนการท่องเที่ยว : แบบแผนการท่องเที่ยวของคุณนี่ ควรแจกแจงสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม และ ระบบขนส่งสาธารณะที่คุณใช้ในการเดินทางตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ที่ประเทศสโลวาเกีย รวมไปจนถึงแผนท่องเที่ยวประเทศสมาชิกเชงเก้นอื่นๆ (หากไปเที่ยวประเทศอื่นด้วย)
 • 6. ประกันการเดินทาง ฉบับจริง และ สำเนา : ในการยื่นวีซ่าสโลวาเกีย และ วีซ่าเชงเก้นประเทศอื่นๆ ผู้เดินทางจะต้องมีกรมธรรม์ประกันเดินทาง ที่มีวงเงินครอบคลุมอย่างน้อย 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาทไทย โดยบริษัทประกันดังกล่าว ต้องเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับจากประเทศสโลวาเกีย และ ประเทศยุโรป ประเทศอื่น ด้วย
 • 7. จำนวนเงินในบัญชียื่นวีซ่าสโลวาเกีย : เงินในบัญชีของผู้ยื่น ควรเพียงพอต่อการใช้จ่ายในประเทศสโลวาเกียอย่างน้อย 4,000 บาทต่อวัน หรือ ประมาณ 100 ยูโรต่อวัน ขึ้นไป นั่นเอง
 • 8. หลักฐานรับรองความเป็นพนักงาน : หรือ นักเรียน
 • 9. รูปถ่ายวีซ่า Slovakia 2 รูป : สำหรับรูปถ่ายวีซ่าสโลวาเกียนั้น จะต้องเป็นรูปถ่ายสี ขนาด 30×35 มม. (3×3.5 ซม.) พื้นหลังสีขาว หรือ เทาอ่อน และต้องเป็นรูปถ่ายที่ผ่านมาไม่เกิน 3 เดือน
 • 10. เอกสารส่วนตัวอื่นๆ : ได้แก่ บัตรประชาชน สำเนาทพเบียนบ้าน ใบสมรส หรือ ใบหย่า (ถ้ามี)
 • สำหรับพนักงาน : แสดงใบรับรองความเป็นพนักงาน ที่ออกโดยนายจ้าง หรือ หน่วยงานในประเทศไทย โดยใบรับรองดังกล่าว ต้องระบุ ตำแหน่งงาน, เงินเดือน, ระยะเวลาที่เป็นพนักงานของบริษัทนั้นๆ และ จำนวนวันที่ได้รับการอนุญาตลาพักร้อน
 • สำหรับเจ้าของธุรกิจ : ให้แสดงใบทะเบียนพาณิชย์, หนังสือรับรองบริษัท, และ ใบเสียภาษี
 • สำหรับนักเรียน : การยื่นวีซ่าสโลวาเกียสำหรับนักท่องเที่ยวที่ยังมีสถานะเป็นนักเรียน ให้นำหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษามาด้วย

โดยหลักฐานรับรองที่กล่าวมาทั้งหมด จะต้องเป็นเอกสารภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนที่ 4
ทำการนัดหมายกับสถานทูตสโลวาเกีย สำหรับการยื่นเอกสารขอวีซ่าสโลวาเกียในประเทศไทย ผู้เดินทางจะต้องทำการนัดหมายเพื่อยื่นเอกสารกับทางสถานทูตสโลวาเกียโดยตรง โดยสามารถติดต่อนัดหมายเพื่อยื่นเอกสารได้ทางช่องทางต่อไปนี้
 • ทางโทรศัพท์ : ที่เบอร์ 02-677-3445
 • ทางอีเมล : อีเมล cons.bangkok@mzv.sk
ขั้นตอนที่ 5
เดินทางไปยื่นเอกสารวีซ่าสโลวาเกียที่สถานทูตสโลวาเกีย ประจำประเทศไทย ในขั้นตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่จะขอดูเอกสารที่คุณเตรียมมาทั้งหมด พร้อมกับสอบถาม (สัมภาษณ์) ข้อมูลส่วนตัวของผู้ยื่น และ รายละเอียดในการเดินทางทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ท่องเที่ยว, เส้นทางท่องเที่ยว, ระยะเวลาในการพำนักที่ประเทศสโลวาเกีย, เดินทางไปกับใคร, เพราะเหตุใดจึงอยากเที่ยวประเทศสโลวาเกีย, ใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย, และ จะกลับประเทศไทยเมื่อไร เป็นต้น

นอกจากการตรวจเอกสาร และ การสัมภาษณ์แล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล หรือ ข้อมูลชีวภาพของผู้เดินทาง (Biometric) ดังนั้น คุณจะต้อวเดินทางไปยื่นเอกสารด้วยตัวเอง ไม่สามารถส่งมอบอำนาจให้คนอื่นไปยื่นแทนได้
ขั้นตอนที่ 6
จ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าสโลวาเกีย ในวันที่คุณเดินทางไปยื่นเอกสารที่สถานทูต คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าสโลวาเกียเลย โดยสามารถจ่ายได้ทั้งในรูปแบบเงินสด หรือ บัตรเครดิต ประเภท Visa, Master Card หรือ American Express
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสโลวเกีย : สำหรับผู้ใหญ่อยู่ที่ 80 ยูโร
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสโลวาเกียสำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี : อยู่ที่ 40 ยูโร
ขั้นตอนที่ 7
รอผลพิจารณาวีซ่าสโลวาเกีย หลังจากที่ได้ทำการยื่นเอกสาร และ จ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าสโลวาเกียเป็นที่เรียบร้อย ทางเจ้าหน้าที่สถานทูตจะใช้เวลาอย่างน้อย 15 วันทำการ (สูงสุด 45 วัน ในบางกรณี) ในการพิจารณาเอกสาร อย่างไรก็ตาม ใมนบางกรณี เจ้าหน้าที่สาถนทูตอาจจะเรียกตัวผู้ยื่นไปที่สถานทูตอีกครั้งเพื่อยื่นเอกสารเพิ่มเติมในระหว่าง 15 วันหลังจากยื่นวีซ่า

วีซ่า Slovakia ไม่ได้ยาก หรือ มีขั้นตอนที่ซับซ้อนอย่างที่คิด เพียงแค่ 7 ขั้นตอนนี้ คุณก็สามารถเป็นอีกคนที่ได้ถือวีซ่าสโลวาเกีย ที่เปรียบเสมือนใบเบิกทางเข้าท่องเที่ยวดินแดนยุโรปได้อย่างที่ใจฝัน

สโลวาเกีย - ดินแดนแห่งความงามที่ยังรอให้คุณมาค้นพบ

หากกล่าวถึงความสวยงามอันเปี่ยมล้นแล้ว สโลวาเกีย คือ คําตอบที่ขาดไม่ได้เลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติอันร่มรื่นของเทือกเขาที่นับพัน ไปจนถึงสถาปัตยกรรมยุคกลางอันวิจิตรพิสดารของปราสาทหลายแห่ง สโลวาเกีย คือ แดนแห่งความงามที่รอให้คุณมาค้นพบ ไม่ว่าจะเป็นการผจญภัย พักผ่อนหย่อนใจ หรือแม้กระทั่ง การดื่มด่ํากับวัฒนธรรมอันยาวนาน จะรอเมื่อไหร่กัน ถึงเวลามาสํารวจความงดงามที่รออยู่แล้วล่ะ!

วีซ่าเดินทางง่ายๆ กับ EThaiVisa

ฝันอยากเดินทางไปต่างประเทศ? ให้ EThaiVisa จัดการความยุ่งยากของการยื่นวีซ่าให้คุณ บริการเร็วและน่าเชื่อถือ! สมัครตอนนี้ - จุดประกายการเดินทางของคุณ!

สนใจติดต่อ www.ethaivisa.com 'Your Trusted Visa Partner'

Whatsapp : WhatsApp
Line : @EThaivisa (มี @ นำหน้า)
facebook : EThaiVisa
tiktok : ethaivisa
IG : ethaivisa
email : service@ethaivisa.com
โทร : 062-714-2222
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ 8.30-17.30 น.

**#EthaiVisa #ThailandNonBVisa #WorkInThailand #ThaiVisaExperts**

ในกรณีขอวีซ่าเยี่ยมเยียน เอกสารเพิ่มเติม

เอกสารที่จำเป็นสำหรับผู้เชิญสำหรับวีซ่าเยี่ยมเยือนอาจแตกต่างกันไปตามประเทศที่ออกวีซ่า แต่โดยทั่วไปอาจรวมถึง

 • 1. หนังสือเชิญ (Invitation Letter) ดหมายที่เขียนโดยผู้เชิญ โดยปกติจะต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการเยี่ยมเยือน รวมถึงวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมเยือน, ความสัมพันธ์กับผู้ที่เชิญ, ระยะเวลาของการเยือน, และรายละเอียดการเข้าพัก (เช่น ที่อยู่ที่พัก)
 • 2. หลักฐานการเงิน : อาจเป็นรายได้, ใบแสดงรายได้ (payslips), หรือหนังสือยืนยันจากธนาคาร เพื่อแสดงว่าผู้เชิญมีความสามารถทางการเงินที่เพียงพอที่จะสนับสนุนการเยี่ยมเยือน.
 • 3. สำเนาเอกสารส่วนตัวของผู้เชิญ : เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง, บัตรประชาชน, หรือเอกสารที่แสดงสถานะการอยู่อาศัยในประเทศที่ออกวีซ่า (เช่น วีซ่า, ใบอนุญาตการทำงาน, การ์ดการอยู่อาศัยถาวร).
 • 4. หลักฐานการทำงานหรือการศึกษา : ในบางกรณี, ผู้เชิญอาจต้องแสดงหลักฐานการทำงานหรือการศึกษาในประเทศที่พำนัก.
 • 5. หลักฐานที่อยู่อาศัย : เช่น สัญญาเช่าบ้าน, หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน, หรือใบแจ้งค่าสาธารณูปโภค.
 • 6. ประกันการเดินทาง : ในบางกรณี, อาจต้องการหลักฐานประกันการเดินทางที่ครอบคลุมระยะเวลาการเยี่ยมเยือน
 • 7. หนังสือรับรองจากที่ทำงาน : หากผู้เชิญเป็นพนักงานหรือมีธุรกิจเป็นของตนเอง.
 • 8. รูปถ่ายขนาดพาสปอร์ต : บางครั้งอาจจำเป็นต้องใช้สำหรับเอกสารเชิญ.
 • แบบสอบถาม : (เฉพาะบางที่)

** โปรดทราบว่าเอกสารที่จำเป็นอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละกรณีและขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสถานทูต
หรือกงสุลที่ทำการขอวีซ่า แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือปรึกษา ETHAIVISA เพื่อขอคำแนะนำที่ถูกต้องและแน่นอน.**

วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา
วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ
วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย
วีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส
วีซ่าท่องเที่ยวเยอรมัน
วีซ่าท่องเที่ยวเกาหลี
วีซ่าท่องเที่ยวอิตาลี
วีซ่าท่องเที่ยวสวิส
วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรีย
วีซ่าท่องเที่ยวสเปน
วีซ่าท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์
วีซ่าท่องเที่ยวกรีซ
วีซ่าท่องเที่ยวนอร์เวย์
วีซ่าท่องเที่ยวฟินแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยวสวีเดน
วีซ่าท่องเที่ยวโปแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยวลักเซมเบิร์ก
วีซ่าท่องเที่ยวเบลเยียม
วีซ่าท่องเที่ยวโครเอเชีย
วีซ่าท่องเที่ยวเช็ก
วีซ่าท่องเที่ยวเดนมาร์ก
วีซ่าท่องเที่ยวเอสโตเนีย
วีซ่าท่องเที่ยวฮังการี
วีซ่าท่องเที่ยวไอซ์แลนด์
วีซ่าท่องเที่ยวลัตเวีย
วีซ่าท่องเที่ยวลิกเตนสไตน์
วีซ่าท่องเที่ยวลิทัวเนีย
วีซ่าท่องเที่ยวมอลตา
วีซ่าท่องเที่ยวโปรตุเกส
วีซ่าท่องเที่ยวสโลวีเนีย
วีซ่าท่องเที่ยวแคนาดา
วีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
วีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย
วีซ่าท่องเที่ยวจีน

6 ข้อดีเมื่อใช้บริการกับ ETHAIVISA

ปรึกษาฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

เรามีบริการปรึกษาปัญหาวีซ่าฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อรับคำปรึกษาจากช่องทางต่างๆ จาก ETHAIVISA

มีทีมงานมืออาชีพคอยให้บริการ ตั้งแต่ต้น-จนได้รับวีซ่า

มีทีมงานคอยดูแลให้บริการตั้งแต่ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง - จัดเตรียมเอกสาร - พาไปยื่นวีซ่า – จนได้รับวีซ่าเรียบร้อย ด้วยทีมงานมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ง่าย รวดเร็ว สะดวกสบาย

เพราะเรารู้ขั้นตอนการทำวีซ่า ทำให้ลูกค้าของเราได้รับวีซ่าโดยง่าย สะดวกสบายและรวดเร็วจากบริการของเรา

ดูแลหลังการขาย

เราดูแลลูกค้าแม้จบการะบวนการวีซ่า แก้ไขปัญหาเบื้องต้น แจ้งเตือนก่อนหมดอายุ ช่วยเหลือเรื่องวีซ่าฉุกเฉิน

บริการเสริมมากมายรองรับ ครบวงจรในที่เดียว

เรามีบริการเสริมต่างๆมากมายรองรับ เพื่อให้การยื่นขอวีซ่าหรือเวิร์คเพอร์มิทของคุณราบรื่น ไม่มีสะดุด

พร้อมให้บริการลูกค้าบริษัท ราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กร

เราพร้อมให้บริการและดูแลลูกค้าบริษัท,องค์กร ด้วยทีมงานมืออาชีพ พร้อมบริการที่หลากหลาย เพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดีที่สุดจากเรา